Cathrien de Pater

Bureau Aranyani is opgericht door Cathrien de Pater, tropisch bosbouwkundige en religiewetenschapper.

Cathrien studeerde tropische bosbouw in Wageningen, en behaalde haar ingenieursdiploma in 1979. Tot eind 2014 werkte ze voor de Nederlandse overheid in bosbouw, internationale samenwerking, biodiversiteit en communicatie. In 2007 behaalde ze een tweede Masters (met lof) in Interreligieuze Spiritualiteitsstudies in Nijmegen. Sindsdien publiceert ze artikelen en geeft ze workshops en voordrachten over bossen, religie en natuur. Daarnaast beoefent ze al meer dan 25 jaar Aikido, en geeft daarin les samen met haar partner, Piet Lagerwaard.

Cathrien Rotterdam 2005  

Cathrien over haar loopbaan: "Ik wilde aanvankelijk iets doen aan de ontbossing en bodemerosie in de wereld. In Wageningen werd het me al snel duidelijk dat de oplossing voor deze problemen niet zozeer lag in de techniek, maar in de mensen. Toen ik begon aan mijn eerste baan in Kaapverdië, was dat een nieuwe gedachte. We planden letterlijk 'van bovenaf' met luchtfoto's en kaarten, en gingen pas later aan de goegemeente uitleggen wat de bedoeling was. In de Filippijnen, mijn tweede baan, bij de VN-organisatie voor voedsel en landbouw (FAO), werkte dat totaal niet. Ik werkte daar in een multifunctioneel herbebossingsproject van de overheid, met allemaal zeer gemotiveerde bosbouwers - veel jonge vrouwen! - maar binnen een verziekte overheidsstructuur. We gingen in onze vrije tijd het land in, en ontdekten dat de boeren geen andere keuze hadden dan bos plat te branden voor hun voedselverbouw. Bos laten beheren door de lokale inheemse boeren, de verantwoordelijkheid over te dragen, langzamerhand kwam daar aandacht voor en begon het concept 'Social Forestry' te groeien.

Nepal, uitzicht op Hangatham  

Toen ik daarna de kans kreeg om hiermee door te gaan in het Community Forestry Project in Nepal, greep ik die kans natuurlijk met beide handen aan! In Nepal woonde ik twee jaar tussen de boeren. We zetten kwekerijtjes op, maakten beheersplannen en leerden met vallen en opstaan hoe je dat allemaal deed. Later kon ik deze ontwikkelingen voortzetten in Nicaragua waar ik twee jaar voor de bosbouwafdeling van de landbouwuniversiteit werkte. Daarna kreeg ik een baan bij de Nederlandse overheid, als adviseur bosbouw-ontwikkelingssamenwerking. Samen met collega's moesten we zorgen dat het Nederlandse belastinggeld voor bossen goed besteed werd, door goede projecten op te zetten, goede uitvoerders te kiezen, en de resultaten terug te laten vloeien in beleid. Ik heb in die tijd heel Azië afgereisd, mijn werkgebied. Vooral in Nepal en Pakistan, maar ook elders  nam Social of Community Forestry een hoge vlucht. Nu is het een gevestigde opleiding...  Het was ook in Pakistan dat religie voor het eerst bij mij in beeld kwam als inspirerende factor voor bosbeheer. De voorlichters hadden teksten uit de Koran en Hadith in het Pashtu vertaald die aanmoedigden om goed voor bomen te zorgen... 

 Pakistan social forestry Malakand 1995

 Het duurde lang voor ik wist hoe die verbinding vorm te geven, maar nadat ik part-time ben gaan werken en niet zo veel meer hoefde te reizen, heb ik een tweede masters in religiewetenschappen kunnen afronden. Ik ben nog steeds gefascineerd door de vraag, wat mensen ten diepste inspireert om goed met bos en natuur om te gaan. En of deze inspiratie sterk genoeg is om in harde tijden vol te houden, en wanneer dan. Een sleutelwoord is 'verbinding'. Ontwikkelingssamenwerking was voor een belangrijk deel het verbinden van relaties die verbroken waren om wat voor reden dan ook. Daar hadden we methoden voor: visualisering, transparant maken van complexe processen, doelen stellen. Ik kom er langzamerhand achter dat die kennis en expertise ook in Nederland vaak hard nodig is. Met Aranyani wil ik mij dan ook hiervoor inzetten. Ook dat is re-ligie: Latijn voor ver-binden. Zo kan de inspiratie van onnoembaar en vloeiend uitgroeien tot concrete samenwerking en opbouw."

Tweets

cathriendepater : RT @wildeoress: Coming up in November... 🌱Nature and education🌱 #tedxwageningen https://t.co/sSfmuOQz8Y
17-10-2021 14:39
cathriendepater : RT @BasVerschuuren: A supererb week-long field school in Sumava and Bayerischer Wald National Parks learning about #transboundarypark con…
17-10-2021 14:31
cathriendepater : RT @BronTaylor: Wow - Human footprints thought to be oldest in North America discovered https://t.co/dS0OepOTLO
25-09-2021 14:18
cathriendepater : RT @BasVerschuuren: “Test it” that should read. Testing the framework for measuring spiritual values in British Colombian and Dutch forest…
11-08-2021 08:51
cathriendepater : RT @BasVerschuuren: With @cathriendepater we developed a conceptual approach for identifying spirituality in forest management. The next st…
11-08-2021 08:50
cathriendepater : RT @FNPWUR: FNP's @cathriendepater, Birgit Elands, & @BasVerschuuren identify 7 dimensions of spirituality in relation to forests in their…
11-08-2021 08:49