Publicaties

Book Review: Aurélie Choné, Isabelle Hajek, and Philippe Hamman (eds.), Rethinking Nature: Challenging Disciplinary Boundaries

2019

Review of: Aurélie Choné, Isabelle Hajek, and Philippe Hamman (eds.), Rethinking Nature: Challenging Disciplinary Boundaries (Abingdon: Routledge, 2017), xiii + 268 pp., £ 31.99 (pbk), ISBN: 978-1-138-21493-4.

lees verder

Spiritual Experiences in Nature. Eco-friendliness and Human Well-Being

2015

Paper presented at the 2012 International People Plant Symposium on Diversity: Towards a New Vision of Nature, Baarlo, September 2012

lees verder

Biodiversiteit en MVO

2012

Hoofdstuk in 'Maatschappelijk verantwoord ondernemen in de polder; MVO Nederland bezien vanuit de economie en de theologie', onder redactie van Lei Delsen en Toine van den Hoogen.

lees verder

Spiritual Values Inspiring Indigenous Forest Management.

2010

Bosbeheer door inheemse volken levert een waardevolle bijdrage aan het duurzaam beheren van bossen in de wereld. In hoeverre is inheems bosbeheer beïnvloed door spirituele waarden? Een literatuurverkenning.

lees verder

Bossentransities in de tropen: van ontbossing naar bosuitbreiding

2010

Artikel in Tijdschrijft Ecologie & Ontwikkeling: naast ontbossing vindt er ook bebossing plaats in de tropen. Er ontstaat een ander landschap.

lees verder

Religion and Sustainable Development: Opportunities and Challenges for Higher Education. NICCOS Series No. 46.

2009

How are worldviews and religions as well as their alleged contributions to sustainable development incorporated the academic disciplines of religious studies and theology? This was the subject of an international conference organized by the Radboud University Nijmegen in 2007. The conference papers are published in this book.

lees verder

Book Review: Nature and Nation. Forests and Development in Peninsular Malaysia

2008

Recensie. Auteur: Jeyamalar Kathirithamby-Wells, 2005. (Copenhagen: NIAS Press; Singapore: Singapore University Press 2005; University of Hawai’i Press).

lees verder

Forest Managers’ Spiritual Concerns

2008

Artikel in Journal of Theology op basis van MA-scriptie. Co-auteurs: Michael Scherer-Rath en Frits Mertens

lees verder

Ze raken onze grond en ziel

2008

Interview gegeven aan P. Wesemann in Trouw van 24 mei 2008. Ontbossing heeft niet alleen gevolgen voor het klimaat, maar ook voor inheemse volken en hun religies.

lees verder

Hart voor het bos. De diepere drijfveren van bosbeheerders beschreven als dynamisch proces

2006

Afstudeerscriptie Masters Interreligieuze Spiritualiteitsstudies aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

lees verder

Trends in Dutch Research on Worldviews and Values Regarding Forests

2005

Overzicht van Nederlands onderzoek naar wereldbeelden en waarden van bossen. Bewerking van posterpresentatie op symposium "European Forest in Ethical Discourse", Berlijn 2005.

lees verder

De rol van ethiek en religie bij duurzaam bosbeheer

2005

Welke rol kunnen ethiek en religie spelen op het gebied van duurzaam bosbeheer? Deze vraag stond centraal tijdens het Symposium on European Forests in Ethical Discourse dat begin 2005 plaatsvond in Berlijn. Dit artikel doet daarvan verslag in het tijdschrift Ecologie & Ontwikkeling, het orgaan van IUCN.nl.

lees verder

Pogacnik, Marco (1944-)

2005

Artikel in de Encyclopedia of Religion and Nature over Marco Pogagnik, Sloweense ecospirituele therapeut en geomant, die werkt aan de energetische heling van de aarde.

lees verder

ECOtherapy (by Hans Andeweg & Rijk Bols)

2005

Artikel in de Encyclopedia of Religion and Nature over de ecospirituele therapeut Hans Andeweg en zijn partner Rijk Bols, die werken aan de energetische heling en beheer van de aarde met behulp van ECOtherapie.

lees verder

Learning from the past - Working for the future. Action Plan BBI-Matra 2005-2008

2005

In order to conserve and promote a sustainable use of nature in Central and Eastern Europe, the Dutch government has has since 1996 assigned a special budget to the Matra programme of the Ministry of Foreign Affairs. Implementation of this budget was based on an Action Plan. This brochure describes results and stories from the field This brochure was developed to give an impression of all the relevant activities that have taken place since 1996, and to encourage new and good ideas for the future.

lees verder

Quick Scan Agrobiodiversiteit in en buiten Nederland

2004

Activiteiten op het gebied van agrobiodiversiteit met financiering of participatie van de Nederlandse overheid per 1 januari 2004 alsmede mogelijke prioriteiten voor de verdere uitvoering van het Beleidsprogramma Biodiversiteit Internationaal

lees verder

Tien over groen. Tien bouwstenen voor een effectief natuurbeleid

2002

‘Natuur in het hart! In het hart van de samenleving, van de besluitvorming, van mensen’. Zo luidt één van de centrale doelstellingen van de kabinetsnota Natuur voor Mensen, Mensen voor Natuur (NvM). Dit rapport bevat tien warme aanbevelingen om deze doelstelling handen en voeten te geven.

lees verder

Participatie bij duurzaam bosbeheer: van Pakistan tot de Oostermoer

1996

Twee 'cases' waarin participatie een rol speelt worden toegelicht: Het Social Forestry Project Malakand-Dir in North West Frontier Province, Pakistan, en het Leefbaarheidsproject Oostermoer in Drenthe, Nederland. In beide projecten wordt bosaanplant en -beheer uitgevoerd door boeren en in beide projecten staat participatie centraal. Uit een analyse van overeenkomsten en verschillen volgt dat participatie in het algemeen het succes van bosaanplant en beheer kan verhogen; de aard ervan hangt echter af van de culturele, materiële en juridische context, waarbij de uiteenlopende bosfuncties een belangrijke parameter vormen. Een onpartijdige instantie is meestal gedurende langere tijd nodig om participatie concreet vorm te geven.

lees verder

Tweets

cathriendepater : RT @BasVerschuuren: Two young perigrine falcons are using our office space during Corona times and rewilding the WUR campus @FNPWUR @WUR ht…
16-07-2020 20:26
cathriendepater : RT @Leefomgeving: Vergeet bij herstelbeleid uit #corona duurzame doelen niet! In ons rapport kansen en mogelijkheden voor groene investerin…
03-07-2020 11:20
cathriendepater : RT @CGeography: Fresh from her PhD exploits to the NRC... "Westerlingen compartimenteren graag. Natuur en cultuur zijn gescheiden. Dat is…
30-06-2020 22:50
cathriendepater : RT @ucpress: In recognition of the impact of coronavirus on campus instruction and the rise of unplanned distance learning, University of C…
23-04-2020 15:54
cathriendepater : RT @BronTaylor: Have u seen this???? https://t.co/dgMjfxIyl9
22-04-2020 15:09
cathriendepater : RT @WassenbergFrank: Geweldig nieuws! Het injecteren van eikenbomen met gif wordt per direct verboden! In dit onzalige experiment zouden 25…
16-04-2020 19:32